Konstrukční principy

Obecně vzato, pravidla výroby čínského nábytku byla přejata z oblasti původní architektury velkých dřevěných staveb (paláce, pagody, altány aj). Při spojování jednotlivých částí nábytku tradičními postupy čínští truhláři využívají hlavně čepových a kolíčkových spojů a principů péra a drážky, vše při absenci kovových prostředků (hřebíky, nýty, vruty, šrouby), což svědčí o jednoduchosti uvažování a o vlastní důvěře v kvalitu zvolených řešení. Namáhané spoje jsou fixovány pomocí jednoduchých klihů a lepidel. Takto bývají konstruovány základní nosné prvky, hlavně rámy, do nich se poté vkládají výplně. Kovové součásti přicházejí na řadu až při osazování zámkovým kováním a zásuvkovými madly, popř. ozdobnými prvky. Nejčastěji voleným kovovým materiálem je mosaz (slitina mědi a zinku). V závislosti na zvolené technologii výroby a složení mosazi se dosahuje stříbřitých, zlatavých, načernalých, nebo jiných barevných, či povrchovým variant. Specifikem čínského nábytku je, že se kovové dveřní závěsy (panty) zpravidla nepoužívají, dřevěný otáčecí kolík je součástí nábytkových dvířek. Tento princip byl převzat ze způsobu osazení okenních rámů v domech. Stalo se nepsanou tradicí použít kovové panty jen tam, kde je žádoucí jejich přiznáním zvýšit pohledovou zdobnost celého kusu nábytku.

Nákupní košík

Košík je prázdný
Právě se nacházíte: Mandarin East Art » O nábytku » Konstrukční principy